UPAD 2014 PROGRAM
8 MAYIS PERŞEMBE 1. GÜN
WELLBORN LUXURY HOTEL KARŞILAMA, KAYIT ( 14.00 )
9 MAYIS CUMA  2. GÜN
UMUTTEPE – BAKİ KOMSUOĞLU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ / 9:30-12:30 (TR+ENG)
PROTOKOL KONUŞMALARI / ( 09.30 – 11.30 )
1.Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN ( Kongre Başkanı, Kongre Takdim Konuşması)
2. Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU ( KOÜ Rektörü - Kongre Takdim Konuşması)
3. İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli BŞB Başkanı)
4. Ercan TOPACA (Kocaeli Valisi)
5. Fikri IŞIK (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı)
6. İdris GÜLLÜCE (Çevre ve Şehircilik Bakanı)
KAHVE ARASI /  (11.30 – 11.40 )
AÇILIŞ KONUŞMALARI ( 11.40 – 12.40 )
Prof. Dr. Richard PEISER (Gayrimenkul Geliştirme Profesörü, Harvarad- Graduate School of Design)
Banliyölerin Yeniden Geliştirilmesi: Dünyanın Farklı Yerlerinden Alınan Dersler
Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama )
Türkiye’nin Uyguladığı Kentsel Dönüşümü Değerlendirmek  
UMUTTEPE’DE ÖĞLE YEMEĞİ                        (12.40 – 14.00)
UMUTTEPE’DEN WELLBORN TRANSFER     (12.40 – 14.00)
 
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU A
(WELLBORN-SEKA TR+ENG ) / 9 MAYIS CUMA / 14:00-15:30
PANEL BAŞLIĞI
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU A
OTURUM BAŞKANI
Angelos ZACHARIADIS (Selanik Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
Geoffrey J.D. HEWINGS (Prof.Dr. Illınois-Urbana-Champaign Universitesi)
Metropoliten Ekonominin Karmaşasını Çözmek
2. BİLDİRİ
Murat GÜVENÇ (Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)
Kentsel Dönüşüm Sürecinin Alternatifi Var Mı?
3. BİLDİRİ
Manfred SCHRENK ( Prof.Dr., Orta Avrupa Teknoloji Enstitüsü)
Kenti Yeniden Karıştırmak – Sürdürülebilirliğe Ve Esnekliğe Doğru?
4. BİLDİRİ
Keimi HARADA (Dr., Uluslararası Mimarlık Akademisi)
Tokyo Kent Merkezi’nde Kentsel Tasarımın Gelecek Vizyonu
Minato Kenti’nin Dönüşümü, Tokyo
5. BİLDİRİ
Evangelos CHRYSAFIDES (Yrd. Doç.Dr., Selanik Aristo Üniversitesi)
Günümüzde Sağlık Tesisi Planlamasının Değeri – Boyut Ve Kavramlar
6. BİLDİRİ
Amir PASİC (Prof.Dr., İKT (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) ve Lana KUDUMOVIC (Dr., Sarajevo Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Geçen İki Yüzyıl Sürecinde Osmanlı Mirasının Durumu Odağında Türkiye Ve Balkan Kentlerinin Dönüşümü
KAHVE ARASI / (15.30 – 15.40 )
 
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU B
(WELLBORN-SEKA TR+ENG ) / 9 MAYIS CUMA / 15:40-17:10
PANEL BAŞLIĞI
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU B
OTURUM BAŞKANI
Murat SOYGENİŞ (Prof. Dr., YTÜ, Dekan)
1. BİLDİRİ
Ayhan ZEYTİNOĞLU (Kocaeli Sanayi Odası Yön.Kur.Bşk.)
Kentsel Dönüşüme Yeni Yaklaşımlar : Dilovası Bölgesi
2. BİLDİRİ
Dr. Nevzat DOĞAN (İzmit Belediye Başkanı)
Kocaeli’de Kentsel Dönüşüm Gerçeği
3. BİLDİRİ
Murat BALAMİR (Prof.Dr., ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama)
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Gereği Ve Deprem Gerekçesi
4. BİLDİRİ
Faruk GÖKSU (Katılımcı Kent Planlama Uzmanı)
Yeni Planlama Yaklaşımı ve Kentsel Dönüşüm
5. BİLDİRİ
Yusuf ARAYICI (Prof.Dr. Salford Üniversitesi)
Bilim Toplumları Ve Ekonomileri İçin Bilgi-Yoğun Yenileme
6. BİLDİRİ
Orhan SARIALTUN ( Türkiye Şehir Plancıları Odası-Genel Başkan)
Kentsel Dönüşüm Nasıl Olmalı? Kentsel Dönüşümün Temel İlkeleri
 
KAHVE ARASI / (17.10 – 17.20)
 
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU C
(WELLBORN-SEKA TR+ENG ) / 9 MAYIS CUMA / 17:20-18:50
PANEL BAŞLIĞI
DÖNÜŞÜM VİZYONU FORUMU C
OTURUM BAŞKANI
Murat GÜVENÇ (Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
Arzu KOCABAŞ (Prof. Dr., MSGSÜ)
Kentsel Dönüşüm Ve Kentsel Koruma Sarmalı: Yerel Kültürel Mirasın Önemi
2. BİLDİRİ
Aikaterini ZACHARIADOU (Derby Üniversitesi)
Kamusal Mekân Kamusal Alan Olunca
3. BİLDİRİ
Pilar IZQUIERDO (Dr. Madrid Politeknik Üniversitesi)
Madrid Tarihi Kentsel Dönüşümü
4. BİLDİRİ
Ivana MIJATOVIC (Yrd. Doç. Dr., Belgrad Üniversitesi)
Terkedilmiş Endüstriyel Alanlar – Standartlar Bu Durumun Engellenmesine Katkı Sağlayabilir Mi?
5. BİLDİRİ
Konstantinos ATHANASSIADIS (Yrd.Doç.Dr., İskender Teknoloji ve Eğitim Enstitüsü-Selanik)
Sürdürülebilir Gelişmenin Anahtarı Olarak Ülkedeki Kalite Altyapısı
6. BİLDİRİ
Erol KÖKTÜRK (Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Taşınmaz Değerleme Ve Dağıtım Modellemesi
 
AÇILIŞ KOKTEYLİ / ( 19.00 )
 
10 MAYIS CUMARTESİ 3.GÜN
P1: PANEL 1
 (WELLBORN-SEKA-TR+ENG) / 10 MAYIS CTS / 08:50-10:20
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Dönüşüm’ün Ekonomi-Politik Boyutları
Economy Political Dimensions of Urban Transformation
OTURUM BAŞKANI
Aikaterini ZACHARİADOU (Derby Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
Dr. Ahmet ŞAHİN (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) Başkan Yardımcısı)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
2. BİLDİRİ
Murat ÖZDAĞ (Kocaeli Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk)
Kurumun Kentsel Dönüşüm Açısından Değerlendirmesi
3. BİLDİRİ
Mithat Bora BULUT (Kocaeli Kent Konut, Proje Sorumlusu)
Kocaeli İlinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Yaşanan Problemler
4. BİLDİRİ
 
 
Kamil Gökhan BOZKURT (Nuh Çimento Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Kurumun Kentsel Dönüşüm Açısından Değerlendirmesi
5. BİLDİRİ
Taslim SHAKUR (Edge Hill University)
Tartışmaya Açık Mekânlar, Hoşnutsuz Toplumlar İmgesel Yapılı Çevrelere Karşı: Kentsel Planlamanın , Tasarımın Ve Mimarlığın Yeniden Kavramsallaştırılması?
 
KAHVE ARASI / ( 10.20 – 10.30 )
 
S01: PARALEL OTURUM 1A
(WELLBORN-SEKA-TR+ENG) / 10 MAYIS CTS / 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Kimlik 1
Urban Identity 1
OTURUM BAŞKANI
Arsal Arısal (Kocaeli Mimarlar Odası)
1. BİLDİRİ
 
Tansel ERBİL, A.Erdem ERBAS
Endüstri Alanlarinin Dönüşümü; İstanbul’da Yeni Zorluklar
2. BİLDİRİ
 
Aslı Selay DARĞA, Fatma ERKÖK
Galata’da İstanbul Liman Kenti  
3. BİLDİRİ
 
Fatma Kürüm VAROLGÜNEŞ, Nurtekin ÖZEN
Kimliksiz Bir Şehrin Sessiz Çığlıkları
4. BİLDİRİ
 
Hülya Berkmen YAKAR
Yasalar Yardımıyla Kimliğini Kaybeden Geleneksel Kent Merkezleri
5. BİLDİRİ
 
M. Erdem ERYAZICIOĞLU, İlkim MARKOÇ
Kentsel Kimlik Ve Kentsel Projeler Bağlamında Kimliksizleşme Sorunu, İstanbul Örneği
6. BİLDİRİ
 
Ayşin SEV, Meltem EZEL ÇIRPI
İkonik Yüksek Yapıların Kent Estetiği Üzerindeki Görsel Etkisi
7. BİLDİRİ
 
Hassan HAJ KASİM, Ahmed Yaareb TOHALA
Osmanlı Minyatürlerinde İslam Şehirlerinin Kentsel Görünümü: Matrakçı Nasuh Örneği
 
S02: PARALEL OTURUM 1B
(WELLBORN-MEŞE) / 10 MAYIS CTS / 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Türkiye’de Güncel Kent Planlama ve Mimarlık Pratikleri 1     
Contemporary Practices of Architecture and Planning in Turkey 1
OTURUM BAŞKANI
Sonay AYYILDIZ (Yrd. Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
 
Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ, Merve AKI
Yayalaştırma Projelerinin Uygulanabilirliği: İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi Değerlendirmesi
2. BİLDİRİ
 
Damla ATİK, Nevnihal ERDOĞAN
Edirne Geleneksel Kaleiçi Yerleşiminin Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Dönüşümü
3. BİLDİRİ
 
Ekrem Çetin BİGAT
Açık Ve Kapalı Mekanlarda Bilgilendirme Tasarımının Yeri Ve Grafik Tasarım Uygulamaları
4. BİLDİRİ
 
Mehmet Ersan AYTAÇ, Taner TOKSÖZ
6306 Sayılı “ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”  Uygulamaları
5. BİLDİRİ
 
Melda Açmaz ÖZDEN, Z.Müge Akkar ERCAN
Kent Çeperindeki Konut Mahallelerinde Sürdürülebilir Toplulukların Değerlendirilmesi
 
S03: PARALEL OTURUM 1C
 (WELLBORN-KAVAK) / 10 MAYIS CTS / 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Dönüşüm Örnekleri 1
Urban Transformation Cases 1
OTURUM BAŞKANI
Arzu KOCABAŞ  (Prof. Dr.,MSGSÜ)
1. BİLDİRİ
 
M. Zekeriya ÖZAK, Pakize TEKEL
Endüstri Alanlarının Dönüşümünde Kocaeli Seka-Park Örneği
2. BİLDİRİ
 
Kerem ARSLANLI, Vedia DÖKMECİ
İstiklal Caddesinin (Beyoğlu) Yayalaştırılmasının Çevresindeki Arazi Fiyatlarının Ve İşlevlerin  Dönüşümüne Etkisi
3. BİLDİRİ
 
Gergő Máté KOVÁCS
Pécs Küçük Şehirden Avrupa Kültür Başkenti’ne
4. BİLDİRİ
 
Devran BENGÜ
Türkiye’de Konut Sunum Biçimlerinin Gelişimi Ve Bir Konut Sunum Biçimi Olarak ‘Kentsel Dönüşüm’ün “Vadi İstanbul” Örneği Üzerinden İrdelenmesi
5. BİLDİRİ
 
Sezen SAVRAN, Ezgi BAY
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının, Kentsel ve Mimari Estetik Bağlamında Değerlendirilmesi
 
S04: PARALEL OTURUM 1D
(WELLBORN-SEDİR) / 10 MAYIS CTS / 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Kocaeli’de Kentsel Dönüşüm
Kocaeli Urban Transformation Cases             
OTURUM BAŞKANI
Mehtap ÖZBAYRAKTAR (Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
 
Deniz DEMİRARSLAN, Özgür ALGAN, Nilgün ÇAĞLAR
Yaşanılmış Mekânların İşlevsel Dönüşümü: Hereke Sümerbank Lojmanları Örneği
2. BİLDİRİ 
 
Candan Umut ÖZDEN, Hülya YORULMAZ, Hale GÜLBAZ, Cem BAYRAK, Fatma AVŞAR
Yaşanabilir Bölge Doğu Marmara; Kentsel Dönüşüm Bölgesel Rekabette Bir Fırsat Mıdır?
3. BİLDİRİ
 
Ersan KOÇ, Neşe ÇAKICI
Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Açık Alan Düzenleme Programları: Kartepe Estetik Dönüşüm Projesi Örneği
4. BİLDİRİ
 
Emel KARAKAYA
1930’larda Türkiye’de Siyasa-Yönelimli Kent Planlama: Kocaeli Kent Planı
5. BİLDİRİ
 
Sibel DEMİRARSLAN, Oğuz DEMİRARSLAN, Deniz DEMİRARSLAN
Yapılı Çevrede Kendiliğinden Oluşumlar: Kocaeli İli İzmit İlçe Örneği
 
ÖĞLE YEMEĞİ / ( 12.30 – 13.30 )
YUVARLAK MASA TOPLANTISI (TR&ENG) / 12.00 – 14.00
TEMA : İsveç Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Planlama Modeli : “SYMBIOCITY” Yaklaşımının Felsefesi, Strüktürü ve Yaklaşımı Üzerine Tartışmalar (Matz JARNHAMMAR)
P2: PANEL 2
(WELLBORN-SEKA-TR+ENG) / 10 MAYIS CTS / 13:30 -15.00
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Dönüşüm’ün Sosyo-Mekansal Boyutları – 1
Socio-Spatial Dimensions of Urban Transformation 1
OTURUM BAŞKANI
Evangelos CHRYSAFIDES (Yrd. Doç.Dr., Selanik Aristo Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (Prof.Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ))
Kentsel Dönüşüm Sonrasında Kentin Mimarisi
2. BİLDİRİ
Tülay Esin TIKANSAK, (Prof.Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Kentsel Dönüşüm Ve Sürdürülebilirlik
3. BİLDİRİ
Mikdat KADIOĞLU (Prof.Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ))
Afetlere ve İklime Direnç İçin Şehirlerde İklim Risk Yönetimi
 
KAHVE ARASI / ( 15.00 – 15.10 )
 
S05: PARALEL OTURUM 2A
 (WELLBORN-SEKA-TR+ENG) / 10 MAYIS CTS / 15:10 -17:10
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Kimlik 2
Urban Identity 2
OTURUM BAŞKANI
Müge AKKAR (Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
 
Aylin YILDIRIM TSCHOEPE
Türkiye’de Göç Hareketleri Boyunca Konut Mekanlarının Yeniden İnşa Uygulamaları
2. BİLDİRİ
 
Bilge Beril KAPUSUZ, Bengi Su ERTÜRKMEN
Kentin Değişen İmgesi: Kentsel Bir Arayüz Olarak TCDD İşçi Lojmanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası Örneği
3. BİLDİRİ
 
Şerife Ebru OKUYUCU
Alışveriş Merkezlerinin Kentler Üzerindeki Sosyal, Kültürel, Görsel Etkileri Ve Bu Bağlamda Afyon Afium Alışveriş Merkezinin Değerlendirilmesi
4. BİLDİRİ
 
H. Tonguç TOKOL
Kent Mobilyasının, Kentsel Dönüşüm Ve Kent Kimliğinin Belirlenmesi Sürecindeki Önemi Ve Yerel Yönetimlerin Sürece Katkısı
5. BİLDİRİ
 
Özlem TAŞKIN ERTEN
Kentsel Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Alanlarının Üretilmesi ve Sağlıklılaştırılması
6. BİLDİRİ
 
Bengi Su ERTÜRKMEN, Bilge Beril KAPUSUZ
Riskli Yapıların Yıkımı ve Yeniden Yapımında İşlevsel/Mekânsal Dönüşüm Süreci: Şen Palas Apartmanı Örneği
 
S06: PARALEL OTURUM 2B
 (WELLBORN-MEŞE) / 10 MAYIS CTS / 15:10-17:10
PANEL BAŞLIĞI
Türkiye’de Güncel Kent Planlama ve Mimarlık Pratikleri 2
Contemporary Practices of Architecture and Planning in Turkey 2
OTURUM BAŞKANI
Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (Prof.Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
1. BİLDİRİ
 
İsmail Hakan KOLCU, Vedia DOKMECİ
Dönüşüm Yaşanan Tarihi Kent Merkezlerinde Arazi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Sultahmet Ve Çevresi Örneği
2. BİLDİRİ
 
Sırma R. TURGUT
Nerede Bu Projelerin Dönüştürdükleri?
3. BİLDİRİ
 
Elif SAĞLIK, Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT
Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Dış Mekân Kullanım olanakları: Çanakkale Kent Merkezi Örneği
4. BİLDİRİ
 
Devran BENGÜ
Rezidansların Üretim Süreçlerinin Gelişimi Ve Pazarlama Süreci İlişkisinin “Vazo Kule” Örneği Üzerinden İrdelenmesi
5. BİLDİRİ
 
Gülcan MİNSOLMAZ YELER
Biyomimetik Şehirler
6. BİLDİRİ
 
Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
Donatı Elemanlarının Yaşam Kalitesi Üzerinde Etkileri: Çanakkale Kent Merkezi Örneği
7. BİLDİRİ
 
Savaş Zafer ŞAHİN
Türkiye’de Kentsel Dönüşümde Merkezi Hükümet Düzeyinde Bir Alternatif Model Önerisi : Ulusal Kentsel Dönüşüm Stratejisi
 
S07: PARALEL OTURUM 2C
 (WELLBORN-KAVAK) / 10 MAYIS CTS / 15:10-17:10
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Dönüşüm Örnekleri 2
Urban Transformation Cases 2
OTURUM BAŞKANI
Tülay Esin TIKANSAK (Prof.Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
1. BİLDİRİ
 
Gökmen MENGÜÇ, M. Zekeriya ÖZAK, Güneş MUTMAN, Özlem KUTLUATA, Alper AKDAĞ,Veli BALGAN 
Kocaeli Yeni Kent Merkezi Projesi
2. BİLDİRİ
 
F. Nihan KAHYA, Evrim TÖRE
Toki’siz Bir Dönüşümün Tahayyülü: Şanlıurfa Kültür- Eksenli Dönüşebilir Mi?
3. BİLDİRİ
 
Kemal Reha KAVAS, İbrahim BAKIR
Tarihi Antalya Kalesinde Kent Surlarının Mekânsal Dönüşümü
4. BİLDİRİ
 
Meltem Tarı ÖZGÜR, Mehmet ÖZGÜR, Erdinç KESKİN
Kentsel Dönüşüme Uluslararası Büyük Organizasyonların Katkısı
5. BİLDİRİ
 
Özlem SAĞIROĞLU, Arzu Özen YAVUZ
Yerellikten Küreselleşmeye Alışveriş Kavramının Kentsel Dönüşüme Etkisinin İncelenmesi
 
S08: PARALEL OTURUM 2D
 (WELLBORN-SEDİR) / 10 MAYIS CTS / 15:10-17:10
PANEL BAŞLIĞI
Mimarlık ve Koruma 1
Architecture and Preservation
OTURUM BAŞKANI
Hamiyet ÖZEN (Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitresi (KTÜ))
1. BİLDİRİ
 
Oya ŞENYURT
Kent Belleğinin Yıkımı Ya Da Kentsel Dönüşüm(Süzlük)
2. BİLDİRİ
 
Semiha KARTAL, Esma MIHLAYANLAR, Selin ARABULAN
Tarihi Alanlarda Canlandırma Edirne/Karaağaç Örneği
3. BİLDİRİ
 
Emine Saka AKIN
Mimarlık Ve Koruma: Geleneksel Dokularda Yeniden Kullanım, Tokat-Bey Hamam Ve Bey Sokak
4. BİLDİRİ
 
Nur UMAR
Adana Tepebağ Kentsel Ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Projesi Önerisi
5. BİLDİRİ
 
Ayşe Durukan KOPUZ, Ömür SEPETÇİ
Edirne (Türkiye)’deki Büyük Sinagog Yapılar Grubunun Koruma Açısından Mimari Önemi
6. BİLDİRİ
 
Melih BİRİK
Mekânsal Çeşitlilik Açısından Kentin Sorgulanması
 
KAHVE ARASI / ( 17.10 – 17.20 )
 
S09: PARALEL OTURUM 3A
 (WELLBORN-SEKA-TR+ENG) / 10 MAYIS CTS / 17:20-19:20
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Planlama, Mimarlık ve Tasarım 1
Urban Planning, Architecture and Design 1
OTURUM BAŞKANI
Pilar IZQUERDO (Dr., Madrid Politeknik Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
 
Behice SOLDUK, Azime TEZER
Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Sağlanması Açısından Kentsel Tarımın Rolü, “İstanbul Metropoliten Alan” Örneği
2. BİLDİRİ
 
Nevnihal ERDOĞAN, Hikmet Temel AKARSU, Büşra ÖZAYDIN ÇAT
Distopyadan-Ütopyaya: Kocaeli
3. BİLDİRİ
 
Hamzah Salman ALMAMOORİ
Kentsel Tasarım, Kentsel Yerleşim Tasarımı ve Sürdürülebilirlik:
Birbiriyle İlişkili Değerler ve Kavramlar
4. BİLDİRİ
 
Merve KAYA, Ferhan GEZİCİ
İzmir Metropoliten Kentinde Eski Bir Liman Alanının Yeni Merkez Bölgesine Dönüşüm Süreci
5. BİLDİRİ
 
Evren AKALTUN
Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Beş Şehir: Kentsel Dönüşüme Estetik Bir Yaklaşım
6. BİLDİRİ
 
Ezgi ORHAN
Kentsel Dönüşümde İş Alanlarının Yer Seçimlerinin Değerlendirilmesi:
1999 Depremi Sonrasında Adapazarı Örneği
7. BİLDİRİ
 
Zeynep Gamze MERT, Kevin STOLARICK, Zara MATHESON, Natasha SEGAL
Yaratıcı Türkiye: Türk El Sanatlarının Yaratıcı Ekonomideki Gizil Gücü
 
S10: PARALEL OTURUM 3B
 (WELLBORN-MEŞE)/10 MAYIS CTS./ 17:20 -19:20
PANEL BAŞLIĞI
Kimliği’nin Arayan Kocaeli:  Tarih, Kültür, Turizm, Sanayi, Çevre.
Kocaeli Urban Identity : History, Culture, Tourism,Industry, Environment
OTURUM BAŞKANI
Ersan KOÇ (Yrd.Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
1. BİLDİRİ
 
Cumhur KOCALAR
Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliğe Sahip Koruma Alanlarındaki Sürdürülebilir Kış Turizmi Potansiyeli Ve Kar Sporları Bağlamı: Kocaeli-Kartepe, Sivas-Yıldız Dağı, Erzurum-Palandöken
2. BİLDİRİ
 
Didem ERTEN BİLGİÇ, Özgü ÖZTURAN, S.Ahmet ÇAĞLAYAN
Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Meydanların Kullanıcı Odaklı Ele Alınışı Ve Kocaeli Bekirdere Üçyol Meydanı
3. BİLDİRİ
 
Mehtap ÖZBAYRAKTAR, Sonay AYYILDIZ, Nilgün ÇAĞLAR, Neslihan T. BAYRAKTAR, Eda ÖLÇER
Yerel Kimlik Arayışı:  Kocaeli Maşukiye Örneği
4. BİLDİRİ
 
S.Ahmet ÇAĞLAYAN, Özgü ÖZTURAN, Didem ERTEN BİLGİÇ
Kent Meydanı Yapay Aydınlatması Kriterleri
5. BİLDİRİ
 
Esin BENİAN, Beste KARAKAYA
Geçmişten Günümüze Meydanların -Tasarım Ve Kullanım Bağlamında- Gelişimi Ve Değişimi
6. BİLDİRİ
 
Cem BAYRAK, Candan Umut ÖZDEN, Hülya YORULMAZ, Fatma AVŞAR
Bilişim Vadilerinin Mekânın Fonksiyonel Değişimindeki Rolü; Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Önerisi
 
S11: PARALEL OTURUM 3C
(WELLBORN-KAVAK) / 10 MAYIS CTS / 17:20-19:20
PANEL BAŞLIĞI
Türkiye’de Güncel Kent Planlama ve Mimarlık Pratikleri 3
Contemporary Practices of Architecture and Planning in Turkey 3
OTURUM BAŞKANI
Yücel GÜRSEL (Mimar)
1. BİLDİRİ
 
Gülnur BALLİCE, Ebru BENGİSU, Sevinç ALKAN KORKMAZ
Kentsel Dönüşümden Ne Anlıyoruz? Türkiye Ve Hollanda Örnekleri Üzerinden Bir Tartışma
2. BİLDİRİ
 
Selin ARABULAN, Hatice KIRAN ÇAKIR, Damla ATİK
Sınır Kentlerde Dönüşüm’ün Tartışılması
3. BİLDİRİ
 
Şerife ÖZATA
Kentsel Dönüşüm Mimarisinin Toplumsal Dinamikler Üzerindeki Etkisi: Mamak Örneği
4. BİLDİRİ
 
Müge GÖKER
Tasarım Ve Kültür Kavramının Günümüz İç Mekan Oluşumuna Etkisi
5. BİLDİRİ
 
Ahmet Kıvanç KUTLUCA, Zeynep Gamze MERT, Ersan KOÇ
Kentsel Tasarım Atölyelerinde Plan Ve Proje Diyalektiği: “Gölcük Vizyon 2023” Deneyimleri
 
S12: PARALEL OTURUM 3D
 (WELLBORN-SEDİR) / 10 MAYIS CTS / 17:20-19:20
PANEL BAŞLIĞI
Mimarlık ve Koruma 2
Architecture and Preservation 2
OTURUM BAŞKANI
Oya ŞENYURT (Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
 
Hatice UÇAR
Güre Tarihi Dokusunda Yeniden İşlevlendirme
2. BİLDİRİ
 
Alidost ERTUĞRUL, Hakan YILDIZ
Tarihi Kentlerde Cephe Sağlıklaştırma Çalışmaları: Mardin Örneği
3. BİLDİRİ
 
Pınar Kısa OVALI, Hatice KIRAN ÇAKIR, Allma DUBOVA
Sürdürülebilir Kent Planlamasında Tarihi Konut Alanlarının Ekolojik Yaklaşımlar Yönünden Değerlendirilmesi: Kosova-Gilan Kenti Örneği
4. BİLDİRİ
 
Tülay CANITEZ, Funda AŞUT, İlker Salih CANITEZ
Sürdürülebilir Kentsel Koruma Kavramının Ankara Hamamönü Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi
5. BİLDİRİ
 
Hamdi ERGÜL
İnsan Merkezli Tasarım Ve Mimaride Ahşap Malzeme Seçiminin Gerekliliği
 
GALA YEMEĞİ (WELLBORN) / 20.00
11 MAYIS PAZAR 4. GÜN
P3: PANEL 03
 (WELLBORN-SEKA-TR+ENG)/11 MAYIS PAZAR / 08:50-10:20
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Dönüşüm’ün Sosyo-Mekansal Boyutları  2
Socio-Spatial Dimensions of Urban Transformation 2
OTURUM BAŞKANI
Ivana MIJATOVİC  (Yrd. Doç. Dr., Belgrad Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
Metin ALAN (Mimar, Alan Mimarlık )
Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?
2. BİLDİRİ
Arsal ARISAL (Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı)
Kentsel Dönüşüm Üzerine
3. BİLDİRİ
Seyhan SERİMER (Mimar, Serimer Mimarlık)
Özel Sektörün Kentsel Dönüşüme Katkıları
4. BİLDİRİ
İsmail KARTAL (Karayolları Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü)
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Birlikte) Yap-İşlet-Devret Projesi
5. BİLDİRİ
Ayhan Ufuk KINIK (Marmaray Koordinasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı)
Kentsel Dönüşümde Konsept ve Kimlik Sorunu
 
KAHVE ARASI / ( 10.20 – 10.30 )
 
S13: PARALEL OTURUM 4A
(WELLBORN-SEKA-TR+ENG)/11 MAYIS PAZAR /10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Kentsel Planlama, Mimarlık ve Tasarım 2
Urban Planning, Architecture and Design 2
OTURUM BAŞKANI
Deniz DEMİRARSLAN (Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
 
Duygu CİHANGER
Bir Yol Hikâyesi: Kamusal Alan Planlamasında, Kentsel Tasarım Ve Kent Yönetiminin Araç Ve Amaçlarını Tartışmak
2. BİLDİRİ
 
Hamiyet ÖZEN
Kentsel Kamusal Alanlarda Değişim: Trabzon Kenti Örneğinde  Mekan Ve Bellek Bağlamında Değerlendirme
3. BİLDİRİ
 
Havva ALKAN BALA, Tuğba DERİNGÖL
Mevlana Müzesi/Türbe Önü Meydan Düzenlemesini Anlamaya Çalışmak
4. BİLDİRİ
 
Cansu İLHAN, Tüzin BAYCAN
Türkiye’de Kentsel Enerji Verimliliğinin Ölçülmesi ve Haritalanması
5. BİLDİRİ
 
Elifnaz DURUSOY
Türkiye’nin Tarihi Kent Merkezlerinde Sürdürülebilir Ulaşım
6. BİLDİRİ
 
Nazlı SONGÜLEN, Nihan Oya MEMLÜK
Yüksek Hızlı Tren (Yht) İstasyonlarının Kentsel Mekandaki Dönüştürücü Etkisi: Ankara Yht Garı Örneği
7. BİLDİRİ
 
Ekrem AYALP
Kır Nere? Köylü Kim? Kırsal Planlama Paradigmasının Değişen Gerçekliğinde Mekanı Planlamak
 
S14: PARALEL OTURUM 4B
 (WELLBORN-MEŞE)/11 MAYIS PAZAR/ 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Sanat ve Kentler
Urban Art
OTURUM BAŞKANI
Cemal MUTLU (Mimar)
 
1. BİLDİRİ
 
H. Metin FELEKOGLU, Hakan SAĞLAM
Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da Kamusal Mekan Olarak Sinema Yapıları
2. BİLDİRİ
 
Mine CAN
Kent Kültürü – El Sanatları İlişkisi
3. BİLDİRİ
 
Pınar ÖKTEM ERKARTAL, Selim ÖKTEM
Gözmerkezci Paradigmanın Sorgulanması: Dokunsal Mimari
4. BİLDİRİ
 
Aysun EYÜBOĞLU ERŞEN
Kent Estetik Kurulları Kavramı Ve Kırklareli’nin Kentsel Kalitesinin Artırılmasına Olası Etkileri
5. BİLDİRİ
 
Özgü ÖZTURAN, Didem ERTEN BİLGİÇ, S.Ahmet ÇAĞLAYAN
Sosyal Çevre Ve Kent Mobilyası Kimliği, İzmit Bekirdere Üçyol Meydanı Örneği
6. BİLDİRİ
 
Dilek ZÜLKADİROĞLU, Evren Burak ENGİNÖZ
Mimari Cephelerin Kentsel Estetiğe Ve Kullanıcı Algısına Etkilerinin İncelenmesi
 
S15: PARALEL OTURUM 4C
 (WELLBORN-KAVAK)/11 MAYIS PAZAR/ 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Türk Kentleri ve Yönetişim Pratikleri  
Governance Practices in Turkish Cities
OTURUM BAŞKANI
Mithat Fırat ÖZER (Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
 
H.Burçin Henden ŞOLT
Halkın Yerel Yönetimler Ve Kentsel Dönüşüm Üzerine Görüşleri: Kadıköy Örneği
2. BİLDİRİ
 
Gülcan İNER
Belediye Kanunu’nun Mikro Ölçekte Etkileri
3. BİLDİRİ
 
Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET
Sütlüce-Örnektepe Çocuklarının Gözünden Kentsel Dönüşüm Öncesi ‘Benim Mahallem’ Algısı
4. BİLDİRİ
 
Hakan YILDIZ, Nurcan GÜNEŞ
Büyükşehir’e Mardin’den Bakmak
5. BİLDİRİ
 
Ersan KOÇ, Hürkan TOPUZ
Mülkiyet, Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Etkileşiminde Mimari Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi: Kocaeli Örneği 
 
S16: PARALEL OTURUM 4D
 (WELLBORN-SEDİR)/11 MAYIS PAZAR/ 10:30-12:30
PANEL BAŞLIĞI
Afet Kaynaklı Riskler ve Sakınım Planlaması ve Ulaşım Politikaları
Disaster Risks, Contingency Planning and Transportation Policies
OTURUM BAŞKANI
Şerif BARIŞ  (Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi)
 
1. BİLDİRİ
 
Tahir AKMAN
Kocaeli İlinin “Ulaşım” Açısından Planlanması ve Tasarlanması
2. BİLDİRİ
 
Elif Yeşim KÖSTEN, Ahmet Kıvanç KUTLUCA, İsmail Talih GÜVEN, Duygu ÖZTEKİN, Kevser DAĞDELEN, Hamdullah LİVAOĞLU, Tahir Serkan IRMAK, Mithat Fırat ÖZER
 Kentsel Dönüşüm Sürecinde “Kentsel Afet Risk Yönetimi”Ne Dair Kocaeli- Gölcük- Değirmendere Beldesi Üzerinden Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
3. BİLDİRİ
 
Kadriye Burcu YAVUZ, Şule TÜDEŞ
Coğrafi Bilgi Sistemleri Odaklı Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Planlamada Kentsel Deprem Risk Analizi: Yalova Örneği
4. BİLDİRİ
 
Ali Tolga ÖZDEN
Türkiye’de Profesyonel Mimarlar İçin Bütüncül Riske Dayalı Bir Yapı Denetim Anlayışı Geliştirmek
5. BİLDİRİ
 
Yılmaz BÜKTEL
60’lı Yıllardan Günümüze İstanbul Boğaz Geçişi Sorunsalı Ve Kentin Plansız Büyümesi Üzerine Notlar
 
ÖĞLE YEMEĞİ / (12.30 – 13.30 )
SEKA SALONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (ENG&TR) 13:30-14:30

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM İNCELEME TEKNİK GEZİSİ (İZMİT VE ÇEVRESİ) (15.00)

GEREKÇE / BAĞLAM

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KOU-MTF) kuruluşundan bu yana gerek bünyesindeki akademisyen-araştırmacı-tasarımcı-uygulamacı niteliği olan bilim insanı kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu eğitim ve araştırma birikimi ile eğitim alanı olarak Kocaeli ve Yakın Çevresine, araştırma-uygulama pratikleri açısından Doğu Marmara, Türkiye ve Uluslararası Akademi’ye katkı sağlama hedefindedir. Bu bağlamda planlanan     1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi bu konuda var olan bilim insanı birikimini uluslararası kapsam ve nitelikte bir etkinlik kapsamında buluşturmayı hedeflemektedir. Kongrenin hedefi en geniş anlamda Mimarlık-Tasarım-Planlama alanında faaliyet gösteren akademisyen, sivil toplum paydaşları, mesleki örgüt mensupları ve kamu idaresi yetkili ve görevlilerinin ortak bilgi-fikir-görüş paylaşımları için bir ortam oluşturmaktır. Bu bağlamda 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Kocaeli ve Kent-Mimarlık-Tasarım Deneyimleri konularını odağına alacak kongre, Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim alanı ile “bilimsel bilgi aktaran kimliğinin desteklenmesine”, araştırma alanı ile “bilimsel bilgi üreten kaliteli ortamına” katkı sunacaktır. Kongreye bildiri ve  sunum ile katılım talep edilecektir. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Bildiri özetleri kongre sayfasında paylaşılan yazı formatı kullanılarak Türkçe ve İngilizce talep edilecektir. Her iki dilde de bildiri metni kabul edilmekle birlikte kongrenin uluslararası yaygınlığını pekiştirmek için İngilizce tam metinlerin desteklenmesi düşünülmektedir. Kongre sırasında panelist ve katılımcılara bildiri özeti kitabı (tr+eng) cd ortamında verilecektir.

UPAD 2014 BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU (Türkçe)

 
Konaklama Alternatifleri

http://www.otelaltinnal.com/
http://otelsekapark.com/
http://kocaeli.bel.tr/icerik/oteller/2427/9912.aspx
http://kocaeli.bel.tr/Files/English/PDFs/turizmson.pdf

 


 

 Kongre facebook sayfamız açılmıştır. Son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

Copyright © 2013 UPAD2014 | Tüm Hakları Saklıdır.